.

aktualno:

HRT Dnevnik, 20.06.2010, prilog "Marikultura na margini" - Posjet Plankton farmi

o nama

Realizacija projekta riblje farme PLANKTON započela je 1991 godine. Bila je to nažalost i godina početka rata u Hrvatskoj. Stoga se prvi ciklus proizvodnje odvijao u gotovo nevjerojatnim ratnim okolnostima, čemu i na ovom mjestu odajemo naše priznanje i poštovanje. Zbog tih okolnosti smo nažalost godine 1994 bili primorani prekinuti projekt, da bi ga nastavili 1997 godine. Od tada projekt riblje farme PLANKTON bilježi neprekinuti uspješni razvoj i rast.

Nadprosječni uzgojni rezultati na ribljoj farmi PLANKTON polaze od:

• iznimnog prirodnog potencijala čuvenog Malostonskog zaljeva, tradicionalnog akvatorija za uzgoj školjki i ribe, prirodnog staništa kamenica, dagnji, kunjki, školjaka koje se ovdje uzgajaju preko 2000 godina

• altruizmu i posvećenosti ljudskog faktora, kako vlasnika i osnivača, tako i brojnih vrijednih ljudskih ruku koje su iz godine u godinu doprinosili razvoju projekta PLANKTON

• na podršci lokalnih i državnih autoriteta, uključujući znanstvene i stručne institute i ustanove i pojedince

• na suradnji i podršci poslovnih partnera u zemlji i inozemstvu

Danas je PLANKTON firma koja raspolaže respektabilnom opremom na kopnu i na moru, s vlastitim voznim parkom, a u proizvodnji primjenjuje najsuvremeniji tehnološki postupak, koji osigurava maksimalnu zdravstvenu ispravnost ribe. Time je PLANKTON stvarno i formalno pribavio status europske tvrtke, certificirane po HACCP standardu.